Project omschrijving

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapeut is gespecialiseerd in het voorkomen, verhelpen of verminderen van klachten en problemen van het houdings- en bewegingsapparaat. Ook speelt fysiotherapie een belangrijke rol in verschillende revalidatietrajecten, bijvoorbeeld na een operatie of trauma. Niet alleen na een operatie, maar ook voorafgaand aan een operatie kan de fysiotherapeut bijdragen aan een sneller herstel. U krijgt altijd zorg op maat, passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken.

WERKWIJZE

Tijdens de eerste afspraak wordt uw klachtenbeeld in kaart gebracht middels een vraaggesprek. Hierin worden vragen gesteld over de klachten, ontstaanswijze en wanneer de klachten toenemen of verminderen. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, gericht op de houding, bewegingen van gewrichten en het functioneren van de spieren. Op basis van deze gegevens maakt de therapeut samen met u een behandelplan.

De fysiotherapeut kan als behandeling kiezen uit diverse behandelinterventies, zoals mobilisatie en manipulatietechnieken, dry needling, massage en/of oefentherapie. Dit is bedoeld om de beweeglijkheid van de gewrichten te beïnvloeden, de spierkracht en/of stabiliteit te vergroten en om een betere houding aan te leren. Daarnaast krijgt u goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Om een beter effect te hebben op de lange termijn, speelt het doen van oefeningen thuis een grote rol in het behandeltraject.

Voor meer informatie over fysiotherapie kunt u kijken op www.fysiotherapie.nl.

Fysiotherapie aan huis

Wanneer u door hevige klachten of na een operatie niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan er fysiotherapie bij u thuis plaatsvinden. Fysiotherapie Improve levert fysiotherapie aan huis in en om Naaldwijk en Honselersdijk. Dit vereist echter wel een medische indicatie. Een verwijsbrief van huisarts of specialist is hiervoor noodzakelijk.

Therapie op maat

Elke patiënt heeft een specifieke klacht en dat behoeft een andere behandeling. Daar handelen we naar!

Patiëntgericht

Het klachtenbeeld zo goed mogelijk in kaart brengen met al zijn aspecten door goed luisteren, begrip te tonen en duidelijke communicatie met ruimte om  mee te beslissen over de uit te voeren behandeling.

Samenwerkend

Multidisciplinaire samenwerking is vaak onmisbaar. Korte lijntjes werken in het voordeel van de patiënt!

Doortastend

Net een stapje meer willen zetten dan de reguliere fysiotherapie om gezamenlijk de klachten optimaal te behandelen!

KOM WEER IN VORM

 

IMPROVE FYSIOTHERAPIE

WORD ACTIEVER